Blog

Issvømning – Alternativ behandling?

Gitte er en af de 6 fortællere i bogen “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.” Hun har et kærlighedsforhold til havet, der healer hende.

Masser af nyt om bogprojektet

Jeg håber, at bogen er en fin måde at formidle recovery erfaringer på. Når man selv skal gå vejen, er det vigtigt at vide, at andres erfaringer ikke kan overføres en til en. At mennesker, og livsvilkår er forskellige, og derfor skal anvisninger, erfaringer, og gode råd trækkes igennem et filter, der består af den enkeltes livsvilkår, præferencer, erfaringer og håb. Bogen er et input i sådan en proces.