Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

Anmeldelser af “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.

Der er efterhånden kommet rigtig mange anmeldelser af “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.” Jeg er meget glad, for jeg oplever, at bogen bliver læst og forstået ud fra mine intentioner. Hvis du går med tanker om at købe bogen, er du måske interesseret i at høre lidt om, hvad psykiatribrugere og fagfolk har skrevet om den i deres anmeldelser.

Anmeldelser af "Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig."
#image_title

Psykiatribruger: “Det er meget berigende at læse denne bog”

I LAP bladet har Inger-Liss Christoffersen skrevet en anmeldelse. Inger-Liss er fast skribent i LAP-bladet, som udgives af Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Inger-Liss er i dag 74 år, og blev syg som 22 årig. De seneste 21 år, har hun oplevet at kunne leve et liv som hun oplever som rigtig godt og meningsfuldt, efter i mange år at have levet med mange dramatiske indlæggelser, stærk medicin og ECT-behandlinger

Inger-Liss Christoffersen skriver:

Forskellen på denne og de mange andre bøger jeg har læst gennem mit eget lange liv med sygdommen, skrevet af læger, psykiatere og andre – ligger i at personerne – fra start til slut – har beskrevet livet med sygdommen samt, at de fleste er kommet sig fra en eller livslang lidelse med medicinering og mange indlæggelser. (…) Jeg er måske den rette til at se med lidt skepsis – ikke på sandheden i disse beretninger – snarere det at den maniodepressive sygdom (navnet er de seneste ca 15 år kaldet bipolar affektiv lidelse) findes i mange varianter, styrker og personligheder. At opvækst, livet og den sociale adfærd også kan have betydning er der ingen tvivl om. (…) Trods mine spørgsmål er det en meget ærlig bog fortalt som patienterne har fortalt til forfatteren samt Sara Vafai-Blom’s egne noter og den opsummering af hver persons liv fra start til hvor de står i dag. Det er meget berigende at læse denne bog fra en anden vinkel end de andre bøger jeg gennem årene har læst af lægfolk og specialister på området.” (LAP medlemsblad nr 1, årgang 24)

Den psykiatriske fysioterapeut: En anden viden og forståelse

Birgit Marianne Simonsen er psykiatrisk fysioterapeut og uddannelsesansvarlig. Hun har skrevet en anmeldelse i Dansk Selskab for fysioterapi i psykiatri og mental sundheds nyhedsbrev, hvor hun konkluderer:

Når jeg kan anbefale at læse bogen, er det blandt andet fordi bogen tager udgangspunkt i menneskers fortælling om det leve med psykisk lidelse – deres levede liv og erfaring med sygdommen. Jeg får en anden forståelse og viden om sygdommen, når jeg kan læse om den oplevede erfaring. En viden som jeg ikke får, når jeg læser lærebøger om psykiatri.” (https://psykfys.dk/nyhedsliste/juni2022boganmeldelse)

Peer-medarbejderen: “En og samme diagnose, kan komme til udtryk på mange forskellige måder.”

I Peer-netværkets elektroniske nyhedsbrev er bogen omtalt med særligt fokus på en af bogens fortællere – Anne – der selv er peer-medarbejder. Nogle af pointerne fra det kapitel, der handler om hende trækkes frem, og så lægges der vægt på noget, som jeg er meget glad for, fordi det har ligget mig meget på sinde, at bogens fortællere skulle være tilfredse – og gerne stolte – over de fortællinger, som formidles i bogen:

Det er Sara, som har nedskrevet beretningen på baggrund af et større interview på 2 timer med Anne. Efterfølgende har Anne løbende fået sendt udkast til gennemlæsning, som hun har kunnet kommentere på, således at det er forblevet Annes beretning, som hun kan kende sig selv i. Anne selv er meget tilfreds med det færdige resultatet af sin egen beretning.” Peer-Nyt, December 2021

EN AF OS-ambassadør: “Jeg kan godt se fornuften i at læse bogen sammen med en pårørende”

Christian Rosenlund Nielsen er ambassadør for EN AF OS, som er en national informationskampagne under Sundhedsstyrrelsen. EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Målet er at modarbejde og gerne opløse al diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Målet er også, at det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Christian Rosenlund Nielsen skriver:

“Som en person der lever med bipolar, som mig selv, er det en rigtig fin oplevelse at læse de personlige historier, der findes i bogen. (…) De personlige beretninger i bogen er fint skrevet og er ikke for svære at læse og forstå.”

Han fortsætter:

“Bogen kan selvfølgelig læses i sin helhed, men har man ikke overskuddet, kan man læse bogens sidste del om recovery samt forfatterens konklusion og stadig få en fin oplevelse. Jeg vil dog foreslå, at man læser bogen i sin helhed, da den er lærerig og giver et godt indblik i, hvad det vil sige at have bipolar i forskellige grader og på forskellige tidspunkter i livet.” http://en-af-os.dk/Raad-og-Viden/Anbefalinger-og-anmeldelser/Anmeldelse-af-Livet-med-og-efter-bipolar-lidelse-fortællinger-om-at-komme-sig-af-Sara-Vafai-Blom

Dr. pæd. skriver: “I bogen sættes personen før diagnosen(…)”

Birgit Kirkebæk var lektor på Danmarks lærerhøjskole og til hun gik på pension professor på Oslo Universitet. Hun har i sit arbejdsliv især haft fokus på, hvordan professionelle taler og skriver om mennesker, som via forskellige redskaber – f.eks. diagnoser – er blevet kategoriseret ud af normalitet. I sin anmeldelse fremhæver hun:

Da jeg læste bogen, tænkte jeg, at det var mærkeligt, at det teoretiske afsnit var sat til sidst i bogen – at det jo ikkevar sikkert, at alle vidste, hvad recovery var. Men så gik det efterhånden op for mig, at det er hele pointen: hvorfor spørge sagkundskaben først om, hvad der plejer at karakterisere bipolar lidelse og behandlingen af den, når de, det angår, har så mange forskelligartede erfaringer og oplevelser med hensyn til både at få diagnosen og til at selvforebygge udbrud. I bogen sættes personen før diagnosen – og den enkelte fortæller sig som noget andet end diagnosen. Det betyder, at den enkelte forbeholder sig ret til selv at sætte ord på sin lidelse – og at det er dette, forfatteren til bogen respekterer. Det er noget andet end “bare” at beskrive en diagnose, og hvad der “virker”.” Social Kritik 164/2021

Professoren skriver: “Bør læses af alle som samarbejder med mennesker(…)”

Bengt Carlsson er professor ved og leder af Senter for psykisk helse og rus, Institut for helse-, social- og velferdsfag, Universitet i Sørøst-Norge. Han har igennem mange år forsket i, skrevet om og på utallige måder beskæftiget sig med psykisk helse og ikke mindst med recovery. Han skriver:

For denne leseren er det et prisverdig og bevegende prosjekt. De ulike kapitlene kan leses som forbilledlige og berørende personlige fortellinger som også evner å rette en sylskarp system- og kunnskapskritikk mot det psykiske helsevernet både for barn og for voksne.

Bengt Carlsson konkluderer:

“Boken “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.” gir håp. Den løfter frem en gruppe mennesker med ulik livserfaring. Boken gir en stemme til erfaringer med håb, kamp, forandring, motstandsdyktighet og utholdenhet som formidles til oss lesere på bevegende og inspirerende måter. Erfaringene samt bokens formål er av en slik radikalitet at den i tillegg å være obligatorisk pensum på journalist- politihøgskolene – bør leses av alle som samarbeider med mennesker i eget eller andres liv. God lesning!” Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Volum 19, nr 2-3 2022

Bibliotekernes lektørudtalelse: Anbefales til folke- og fagbiblioteker

Når der udkommer en ny bog, er det ikke bare sådan, at hvert enkelt bibliotek beslutter om de vil købe den. Bibliotekerne læner sig op af noget, der hedder “lektørudtalelser”, som er vurderinger, der har til hensigt at støtte kvaliteten af bibliotekernes indkøb. Af de 16-17.000 bøger Dansk Biblioteks Center får tilsendt hvert år, er det kun ca 4.000 af dem, der får en lektørudtalelse. De øvrige udgivelser vurderes ikke at være relevante i forhold til evt. biblioteksindkøb. Jeg er så glad for, at “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.” røg i kategorien af bøger, der ansås som egnede til evt. biblioteksindkøb, og derfor fik en lektørudtalelse. Da lektørudtalelsen kom, blev jeg endnu gladere. Den var nemlig fantastisk positiv. Der stod bl.a.:

Bogen giver god indsigt i de bipolares individuelles sygdomsforløb, håndtering af livsudfordringer og deres vej til at få det bedre eller lige frem blive raske. Det giver håb, at læse om at dette er muligt, og forfatteren lykkes godt med at vise de forskellige livshistorier og koble dem med recovery-teori på en letforståelig måde.”

Afslutningsvis blev bogen anbefalet til alle folke- og fagbiblioteker, og det betyder at du nu kan gå til dit bibliotek og låne den.

Hvis du har fået lyst til at købe bogen

Jeg har købt et antal bøger af forlaget, og så længe jeg har den på lager, vil jeg sælge den med rabat. Send mig en mail, hvis du er interesseret: [email protected] eller ring på 30641612

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12