Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

Tag ansvar for din egen sindstilstand

Den måde du har det på indeni er dit ansvar. Det er ikke din partners skyld, at du er blevet vred, irriteret eller ked af det. Det er dig, der går i reaktion. Det er dig der er ude af stand til at bevare roen. Det er dig, der aflæser og fortolker din partners handlinger og udsagn, og det er dig der vælger at være i relationen.

Tag ansvar for din egen sindstilstand - Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

Du synes måske, at dette er barskt?! Du læser det måske som et udsagn om, at din partners handlinger og udsagn er acceptable, og det er de jo naturligvis ikke nødvendigvis. Det er meget muligt at din partner opfører sig hensynsløst, eller taler grimt til dig, og det er ikke nogen god idé, hvis hun eller han ønsker at I skal have et varmt og trygt forhold – eller måske overhovedet have et forhold, og det er din partners ansvar hvordan hun eller han opfører sig og kommunikerer.

Du kan kun ændre dig selv

Du kan kun ændre dig selv og din egen adfærd. Du kan ikke ændre din partner. Du kan fortælle din partner, hvordan du har det inden i. Du kan fortælle hvordan du opfatter det, som du oplever at din partner gør og siger, og du kan forsøge at komme i dialog med din partner om de ting, der generer dig.

Det er meget almindeligt (og forståeligt), at man i parforhold kommer til at sige en masse til partneren om ham eller hende og meget lidt om sig selv. ”Du gør sådan og sådan.”, ”Du siger sådan og sådan.” osv osv. Det skaber næsten altid problemer. Din partner oplever jo efter al sandsynlighed tingene anderledes end dig.

Er det et 6-tal eller et 9-tal?

Det som er indlysende i din forståelse, er måske lige så indlysende i en anden forståelse for din partner. 6-tallet og 9-tallet er jo på en måde helt ens – og så alligevel meget forskellige.

Det som du er blevet vred eller ked af det over, er måske noget din partner har gjort eller sagt. Her er det bare vigtigt at forstå, det langt fra er sikkert, at det som har gjort dig vred eller ked af det – noget du måske opfatter som f.eks. svigt, afvisning, ligegyldighed eller grænseoverskridelse – er ment på den måde. Din partner foretager en række handlinger, som udspringer af forskellige intentioner. Det kan være, at din partners intention var at glæde dig. Det kan også være, at hun eller han var frustreret over noget, eller din partner var optaget af at få din opmærksomhed. Det kan også være, at din partner var optaget af noget andet end dig. Der kan være uendeligt mange intentioner bag din partners handlinger. Men hvis I er inde i en negativ spiral, glemmer I måske at spørge hinanden, og der vil nemt kunne ske det, at I afkoder hinandens handlinger negativt, og glemmer at få undersøgt om afkodningen holder vand. 

Hvis du afkoder din partners handling negativt, og måske ovenikøbet glemmer at spørge dig for, glemmer at fortælle, hvad det er du har oplevet og hvordan du har afkodet det, så vil du med al sandsynlighed komme til at opleve en negativ indre tilstand. Det er ikke din partners skyld. Altså, medmindre din partner forsætligt forsøger at skade dig. 

Selvudvikling

Hvis du har let til vrede, forurettethed, skyld eller mindreværd er det dit eget indre anliggende, og noget som du har en mulighed for at arbejde med igennem selvudvikling. Du kan bede din partner om at samarbejde med dig om det, og det kan være meget udbytterigt, men du kan ikke forlange det. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det er meget hjælpsomt, udviklende og glædesfyldt, når to partnere støtter og hjælper hinanden i venlighed, hjælpsomhed, tålmodighed og forståelse. Det er min erfaring, at par som lykkes med at skabe et trygt klima, hvor de tør vise deres sårbarhed og lytter til hinanden med empati, på den ene side kan have det dejligt sammen, og samtidig har mulighed for i fællesskab at arbejde med at udvikle sig hver især.

Hvis din partner indvilger i at samarbejde med dig, kan I evt. aftale at bruge tid og kræfter på at undersøge, hvad der foregår inden i jer, når du havner i en situation, hvor du bliver vred, ked af det – eller hvilken tilstand det nu end måtte være du havner i. Det vil indebære, at du skal kunne rumme din vrede, følelse af svigt eller hvad det måtte dreje sig om, og udtrykke dig om den. Du er også nødt til at kunne lytte til din partner. Det vil naturligvis også indebære, at din partner skal kunne lytte åbent til dig, og kigge indad for oprigtigt at undersøge, hvad han eller hun har gjort og følt. Dette kan give mulighed for at I kan afklare om der er tale om misforståelser, eller om din partner har udtrykt sig uhensigtsmæssigt eller måske noget helt tredje.

At rumme egne følelser

Det der med at rumme sin egne følelser kan være vældig vanskeligt. Typisk vil det være sådan, at vi forsøger at komme væk fra ubehagelige indre tilstande. Ofte forsøger vi at skubbe dem væk eller undertrykker dem. Det kan vi kun til en vis grænse. Når denne grænse er nået, sker der som regel det, at de negative følelser kommer ud i en eller anden form. Det kan være i form af vrede vendt mod nogen, bebrejdelser, surhed eller kritik. Når vi skælder ud, bebrejder eller kritiserer bliver vi fri for at mærke de ubehagelige følelser så voldsomt inden i os selv. De får en kanal ud. Ud mod en anden – ofte vores partner. Der er også andre måder at håndtere det ubehagelige på. Nogle mennesker lukker ned, trækker sig. Der er nogen der straffer med tavshed, og der er jo desværre også nogen, der ender med at anvende fysisk vold. 

Kapaciteten til at være med egne negative emotionelle tilstande kan øges, og det er en fordel i et parforhold. Det indebærer at man begynder at kommunikere om, hvad der sker indeni. Det indebærer som nævnt at partneren er parat til at lytte og forsøge at kommunikere åbent og ærligt. Det indebærer også at man er opmærksom på, når grænsen er ved at være nået, og bliver god til at tage en pause i kommunikationen, når der er brug for det. En pause kan give mulighed for at få lidt luft og lidt ro. Finde tilbage til sig selv og få lidt mere overskud.

Jo bedre du er i stand til at tolerere indre ubehag, og jo bedre du er til at udtrykke dig om det, der foregår inden i dig, jo mere vil du være i stand til at fortsætte med at kommunikere konstruktivt – også selv om du slet ikke føler dig tilpas med det, der foregår.


Seneste indlæg om parforhold

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12