Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

Endnu flere redskaber til kommunikation

Hvis du eller I går i gang med de ting, som er beskrevet i de seneste mange indlæg her på bloggen om kommunikation, har I i virkeligheden allerede rigtig meget at arbejde med. Det er supernemt at sige/skrive de her ting, og virkelig svært at gøre det. Det skal imidlertid ikke betyde, at du ikke får flere redskaber. Det kan jo også være, at noget af det er nemmere at bringe i anvendelse for dig/jer, end andet. Så her kommer endnu flere redskaber, som kan hjælpe dig til bedre at kunne bidrage til en konstruktiv atmosfære og tydelige rammer.

Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

Forventningsafstemning

Som noget af det første kan du tage initiativ til en forventningsafstemning før du tager hul på en samtale, som du forudser, kan give lidt bump. Det skaber tydelige rammer, og øger dermed muligheden for, at I kan tale sammen i en konstruktiv atmosfære. Forbered din partner på at du vil tale med ham/hende om noget som er vigtigt og sårbart for dig. Spørg om det er et ok tidspunkt for din partner. Giv din partner mulighed for at foreslå et andet tidspunkt, hvis hun eller han har brug for det. Det giver din partner mulighed for at sørge for at have overskud til at kunne møde dig, lytte, være empatisk og forhåbentlig selv udtrykke sig fra sit indre.

Ned med tempoet

Noget af det, der kan trappe en konflikt op, er når tempoet i kommunikationen stiger. Når tempoet stiger, vil der være en tendens til, at man ikke når at tænke sig om og at mærke efter. Der kommer automatreaktioner, som er mere præget af kamp/flugt og lig-død end af refleksion og empati. En måde at få tempoet ned på er at sørge for at du trækker vejret dybt og roligt, og så kan du gentage, hvad du har hørt din partner sige. Det foregår på bedste psykolog-maner ved, at du siger: ”Det jeg har hørt dig sige er……” (Husk at bruge din partners ord og formuleringer). Når du gør dette, får du mulighed for at falde til ro. Du får mulighed for at sikre dig, at du rent faktisk har hørt, hvad din partner sagde, og det bedste af det hele er næsten, at din partner ofte vil side tilbage med en følelse af at være blevet set, hørt og forstået. Det beroliger, og er med til at dæmpe konflikten.

Husk det gode

Fortæl også når noget er godt, og kvalificer det ved at fortælle, hvordan det er godt, og hvad det betyder for dig. Det handler ikke om at rose din partner: ”Hvor er du dygtig til…..”, men om at fortælle, hvad du føler: ”Når jeg ser, at du kommer hjem og vi sammen hjælpes ad med madlavningen, tolker jeg det som et engagement fra din side i vores fællesskab, og det får mig til at føle mig elsket.”

Sådan er der ingen rigtige mennesker, der siger til hinanden. Det er sådan noget psykolog-lingo – men det er det indhold, der – med dine egne ord – på en eller anden måde skal bringes over til din partner.

Giv udtryk for dine ønsker og behov

Selv om du udtrykker dine ønsker og behov, er det ikke sikkert, at du kan få dem opfyldt, men hvis du ikke udtrykker dem, er mulighederne endnu dårligere. Det kan føles ydmygende at skulle bede om – eller følelsen kan være: Hvis jeg skal bede om dette, så har det ingen værdi. F.eks. hvis jeg skal bede dig om at komme og sidde lidt sammen med mig og tale med mig, så er det lige meget, for det har kun værdi, hvis det er noget du har så meget lyst til, at det sker af sig selv. Måske har din partner lyst, men tror, at han/hun er til ulejlighed. Måske er din partner slet ikke klar over, hvor meget det ville betyde for dig. Det betyder måske mindre for din partner, men det, der ikke betyder mindre, er det at ville glæde dig. Din partner forsøger måske at glæde dig på de måder, som han/hun selv gerne vil glædes, og det lægger du slet ikke mærke til, for det er ikke noget, der rammer inden for skiven i dit system.

Kommunikation er mere end ord

Kommunikation er meget mere end de ord I siger til hinanden. De følelser du har vil komme med ud sammen med dine ord. Så hvis du er vred f.eks. vil din vrede komme med ud, og hvis du ikke giver udtryk for at du er vred, vil din partner reagere på den uudtalte vrede ved måske at gå i forsvar eller blive bange. Kommunikationen bliver tåget fordi der foregår ting som ikke benævnes, men som påvirker. Hvis du sætter ord på dine følelser, så du står ved dem, bliver kommunikationen mere klar. Både du og din partner ved, at der er vrede til stede, og så bliver kommunikationen mindre forkludret. F.eks.: ”Jeg kan mærke at jeg er vred og føler mig urimeligt behandlet, men jeg vil også rigtig gerne, at vi får løst den situation vi befinder os i, så jeg synes, at vi skal forsøge at tale om det alligevel. Jeg vil gerne prøve at forstå, hvorfor du kom hjem kl. 7, når vi havde aftalt, at du skulle komme kl. 5?”

Anerkend din partners oplevelser og følelser 

Du kan ikke få din partners oplevelse af situationen til at ændre sig ved at diskutere, forklare eller forsvare. Din partner har de følelser han eller hun har, og det er du nødt til at anerkende. Du kan forsøge at sætte dig ind i, hvordan det må være at have det sådan – f.eks. hvis din partner føler sig uretfærdigt behandlet af dig og ikke set for sine gode intentioner. Det siger sig selv, at det må være svært at føle det sådan i forhold til den man elsker og meget hellere vil føle sig set og anerkendt af. Så selv om du oplever situationen helt anderledes er det vigtigt at anerkende, at det rent faktisk er sådan din partner oplever det, og om muligt udtrykke medfølelse – ”Det må ikke være rart.” ”Jeg er ked af at du har det sådan.” ”Det var aldrig mit ønske eller min intention.” Det vil være en lettelse for din partner at føle sig set og anerkendt, og på den baggrund kan du så spørge: ”Jeg oplevede tingene anderledes. Jeg har lyst til at fortælle dig om, hvordan jeg oplevede det. Er du interesseret i at høre om det?” Nu er det så din partners tur til at lytte og forsøge at sætte sig ind i din oplevelse. Forhåbentlig vil du kunne få en oplevelse af at dine følelser bliver respekteret og af at du bliver mødt. Når I begge to føler jer mødt og respekteret, er det meget lettere at finde en løsning på det konkrete problem. Hvis I begge to kan se, at I er kommet til at drage konklusioner på den andens vegne i stedet for at spørge, hvad der egentlig foregår, kan det blive mere tydeligt, at den andens intentioner ikke har været dårlige. Hvis I begge to kan lære at udtrykke jeres følelser og behov inden det hele kører sammen til en meget svær konflikt, har I mulighed for at løse misforståelserne inden de vokser fra myg til elefanter.


Seneste indlæg om parforhold

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12