Om mig

Foruden at være psykoterapeut er jeg uddannet kultursociolog, og har beskæftiget mig professionelt med udvikling, uddannelse og ledelse indenfor det sociale, det pædagogiske og det sundhedsfaglige område.

Jeg er uddannet EFT terapeut – Emotions Fokuseret Terapi – Jeg har taget en proceskonsulentuddannelse hos INPRAXIS, som jeg gør flittigt brug af. I løbet af de år jeg arbejdede som leder tog jeg flere lederuddannelser. Bl.a. en narrativ lederuddannelse fra DISPUK og en diplomuddannelse i ledelse.

Sideløbende med dette har jeg siden 1993 arbejdet med meditation, åndedræt og selvudvikling.

​Det tog sin start, da jeg følte et savn efter en indre forankring i glæde, der ikke var knyttet til noget ydre. Jeg længtes også efter et liv i større balance. Jeg følte, at jeg for let blev offer for kastevinde. Mit billede var, at jeg var et skib, der havde brug for en dybere køl, så vindende kunne blæse uden, at jeg kæntrede.

I forbindelse med mit selvudviklingsarbejde har jeg også taget en psykoterapeutuddannelse fra Center for Selvudvikling.

​Det er mit udgangspunkt, at vi hver især er enestående og uundværlige individer, der er en del af en helhed. Hvis vi er vågne, kan vi værdsætte hvert eneste øjeblik som en mulighed for at være til stede i et levende nærvær, med accept af virkeligheden som den måtte vise sig for os.

​Vi kan hjælpe hinanden ved at være med hinanden, og tale med hinanden. Selv om det kan være svært at finde tråden, vejen, følelsen af retning og mening, kan vi dele, og lære sammen.

​Jeg er taknemmelig for at få muligheden for at hjælpe, og værdsætter mit arbejde, med  individuel terapi, parterapi og konsultenydelser.