Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

EFT – Emotions fokuseret parterapi

– Klippekort parterapi. 3 samtaler 10% rabat (spar 450 kr)

Kort fortalt er Emotions Fokuseret Parterapi, en tilgang, der indebærer, at man i parterapien har fokus på de følelser, der tager magten fra jer. Det betyder, at hvis I f.eks. oplever tilbagevendende uenighed om børneopdragelse, hvordan ferier skal tilbringes eller hvor meget den ene af jer skal arbejde, vil parterapeuten hjælpe dem jer med at mærke, hvad det er for nogle følelser, der kommer i kog inden i.

EFT - Emotions Fokuseret Parterapi. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

Jeg føler mig uelsket og nedprioriteret

Det kan f.eks. være, at den ene af jer føler sig nedprioriteret og uelsket, når den anden arbejder meget.

Jeg føler mig misforstået og ikke set for mine gode intentioner

Måske føler den ene af jer misforstået og ikke set for sine gode intentioner, når vedkommende bebrejdes de mange arbejdstimer, for han eller hun har måske fokus på at skabe gode økonomiske rammer for familien, netop fordi partneren og børnene er elskede.

Negative mønstre

På baggrund af disse følelser, vil der nemt opstå nye misforståelser, fordi I begge kan komme til at læse den andens handlinger ind i den tolkning I allerede har foretaget. Det betyder, at I til stadighed får bekræftelse af de vanskelige følelser. For hvem ønsker at føle sig uelsket, nedprioriteret, misforstået og ikke set for sine gode intentioner af sin elskede?! Det er meget ubehagelige følelser, og de er svære at rumme. Hver gang de svære følelser bliver trigget forsøger I at få det til at stoppe.

Skænderierne

Det er her skænderierne ofte starter, for hvis den ene af jer f.eks. føler sig misforstået og ikke set for sine gode intentioner er han eller hun ikke i sit mest konstruktive hjørne. Det samme gælder, hvis den ene af jer føler sig nedprioriteret og uelsket. Kommunikationen bliver vanskelig, og før I får set jer om, er I endt i et skænderi, hvor I beskylder hinanden for alt muligt, og kommer længere og længere væk fra hinanden.

I EFT handler det om at afdække mønstrene

I den emotions fokuserede parterapi samarbejder I med parterapeuten om at afdække de negative mønstre, der er opstået, og de følelser, der ligger under mønstrene, og nærer dem. Efterhånden lærer I at undgå at blive grebet af de negative mønstre. Indtil nu har jeg altid oplevet, at de par jeg arbejder med, bliver meget lettede, når de får øje på, hvad det er, der foregår. Ofte kommer de til mig på randen af sammenbrud, når de begge er mere eller mindre grebet af håbløshed og opgivenhed, og når vi så sammen får øje på, hvad det egentlig er der foregår, bliver de glade. Det giver håb, fordi det er så forholdsvis konkret, og giver mulighed for at trække i arbejdstøjet og komme igang med at afvikle de negative mønstre.

Kommunikation i EFT – Emotions Fokuseret Parterapi

I parterapien vil I få hjælp til at udvikle en kommunikation, der er konfliktneddtrappende i stedet for konfliktoptrappende. I får hjælp til at ændre den måde, hvorpå I udtrykker jeres følelser og behov, så I bliver i stand til at lytte til hinanden, og komme hinanden i møde frem for at skubbe hinanden ned i de alt for velkendte skyttegrave og gennemspille de uundgåelige og opslidende konflikter. Processen indebærer, at I skal være parate til at kigge ind i, og tale om jeres følelser. EFT-parterapeuten kommer til at opfordre jer til at gå dybt i jeres følelser og undersøge om der f.eks. under en vrede gemmer sig sorg, eller frygt for afvisning. Måske kommer I til at opdage følelser I ikke anede, at I havde. I kommer også til at undersøge om der er sår fra opvæksten, der bliver aktiverede i de konflikter I har med hinanden, og som derved bliver blandet ind i nutiden, og spiller jer et puds. Efterhånden kommer I til at opdage nye måder, hvorpå I kan være tilstede sammen i emotionelt udfordrende situationer og støtte hinanden i stedet for at blive hinandens modspillere.

Tilknytningsmønstre i EFT – Emotions Fokuseret Parterapi

I EFT spiller tilknytningsmønstre en væsentlig rolle for afdækningen af de mønstre, der har taget magten fra jer. Tilknytningsmønstre har rødder tilbage til relationen med vores første nære omsorgspersoner, og de erfaringer vi har derfra, kommer som regel i spil, når vi indgår i et parforhold med en person, der betyder noget for os. Nærheden, sårbarheden, betydningsfuldheden – det aktiverer de der meget tidlige erfaringer af at være afhængig af et andet menneske for at få sine basale behov dækket. Alle mennesker har brug for at føle sig trygge i de relationer, der er betydningsfulde for dem, og i et den emotions fokuserede parterapi vil I kommer til at blive klogere på, hvad der skal til for at I hver især føler jer trygge, og I kommer til at lære, hvordan I bedst giver hinanden den rette mængde nærhed og frihed, så forholdet kan blomstre og udvikle sig.

EFT- Emotions Fokuseret Parterapi har dokumenteret effekt

EFT er en tilgang til parterapi, der har vist sig meget effektiv. I USA forskes der tilstadighed i metoden, og hvordan den bedst udvikles og anvendes. I vil opleve, at EFT-parterapeuten skaber og vedligeholder et rum, hvor det er trygt og sikkert for jer begge at være og turde udtrykke sårbarhed og imødekomme hinanden.

Hvordan foregår EFT?

I begyndelsen har terapien fokus på at afdække mønstre og nedtrappe konfliktniveauet. Dernæst bliver det muligt at arbejde med at heale gamle sår og udvikle nye måder at kommunikere og samarbejde på. I starten vil I almindeligvis opleve, at det er dejligt at kunne mødes følelsesmæssigt i terapien, og lige så skuffende at opleve, at I ikke selv kan klare at undgå at ryge i de gamle og velkendte mønstre. Mange par vælger i en del af forløbet at undgå at tale om de mest eksplosive emner derhjemme. De venter, og tager de svære ting med ind i terapien, hvor der er støtte fra EFT parterapeuten til at tale om de svære ting uden at blive uvenner. Efterhånden som konfliktniveauet falder, og jeres nervesystemer erfarer: “Vi kan faktisk godt samarbejde uden at blive uvenner”, begynder I også at kunne klare de udfordrende situationer der hjemme.

Man mødes hver anden uge

I et EFT parterapeutisk forløb er det mest hensigtsmæssigt, hvis det kan lade sig gøre at mødes ca. hver 14. dag i den første tid. Efterhånden som konfliktniveauet falder, og I begynder at få erfaringer med at undgå de negative mønstre og i stedet kommunikere konstruktivt, er det hensigtsmæssigt at skrue ned for frekvensen. Mange par vælger at afslutte forløbet med 2-3 fire aftaler med 3-6 måneders mellemrum, for at blive ved med at holde den gode udvikling igang.

– Klippekort parterapi. 3 samtaler 10% rabat (spar 450 kr)

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12

Sara Vafail Blom - Psykoterapeut og parterapeut. Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12

Marie Louise Eriksen

“Har kun rosende ord tilovers for Sara. Har både været der i parterapi, hvor hun på halvanden time fandt vores destruktive cirkel og den stoppede fra den dag vi gik derfra.

Har været der alene også hvor hun fandt mine egne styrker frem på bedste vis.

Hun er så dygtig og er så god til at spotte hvad kernen i problemet er og hvordan man evt kan løse det.”