Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

“Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig”

Bogens forside "Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig." Af Sara Vafai-Blom

Livet med og efter Bipolar Lidelse

Mød 6 mennesker, der enten har, eller har haft en bipolar lidelse. De har alle et liv med socialt netværk, sociale interesser, uddannelse og arbejde. Ikke mindst har de alle fantastiske fortællinger om, hvordan de har klaret de forhindringer de har mødt, og hvad de har fået med sig.

Smagsprøver

Læse bogens indledning her

Læse bogens forord af Knud Kristensen, SIND her

Bogens indhold

De 6 fortællere har meget forskellige historier og livssituationer. Du møder 3 mænd og 3 kvinder. Nogle af fortællerne er blevet diagnosticerede som helt unge, andre sent i livet. Nogle føler, at diagnosen er relevant for dem, andre er i tvivl om, hvorvidt deres udfordringer skyldes en sygdom eller faktorer i opvæksten. En har fået fjernet diagnosen, og en oplever diagnosen som helt irrelevant, men har ikke fået den fjernet. Fælles for fortællerne er, at de har måttet finde deres egen vej i forhold til deres udfordringer, og i bogen hører du om, hvad der har hjulpet dem hver især, og hvad der har været af modhager. Du hører om de greb de bruger for at holde balancen i hverdagen, og om hvordan de i dag ser på de vanskeligheder, de har haft og/eller har.

De 6 fortællere har forholdt sig forskelligt i forhold til at informere omverdenen om deres vanskeligheder, ligesom det er forskelligt hvor meget støtte de har modtaget fra deres omgivelser. Nogle af fortællerne er glade for den hjælp, de oplever at få fra medicin, andre tager ikke medicin.

“Livet med og efter bipolar lidelse” indeholder også et teoretisk kapitel om recovery eller på dansk: at komme sig. Kapitlet er skrevet af Agnete Neidel, der ,siden hun skrev sin Ph.d. afhandling om recovery-orienteringen af det socialpsykiatriske arbejde, har beskæftiget sig med forskning og udvikling inden for det sociale område.

Det teoretiske indhold giver sindslidende og pårørende indsigt i, at der findes et begreb for den proces, de er i færd med at gennemføre. De får indsigt i, at den proces, som fænomen, er velbeskrevet og velkendt. Det er mit håb, at det kan give mod og kræfter at indse, at man ikke er alene, ligesom man måske kan blive bedre klædt på til at indgå i et samarbejde med de hjælpesystemer, der er til rådighed.

Bogen indeholder også et kapitel, hvor jeg samler trådende fra de 6 fortællinger og peger på, hvad der går igen som noget, der har været hjælpsomt i forhold til at komme sig, og hvad der har vist sig værdifuldt for den enkelte, selv om det ikke er noget, som nogen af de andre nævner. Der er således ikke tale om en kogebog, som du kan følge, hvis du forsøger at komme dig fra en bipolar lidelse, men der er nogle generelle ting, som du kan tage med dig, og så er der de 6 enestående livsberetninger, som du kan spejle dig i og finde inspiration og håb i.

Målgruppe

Bogen henvender sig til mennesker, der er berørt af bipolar lidelse enten fordi de selv har fået diagnosen, eller fordi de er pårørende. 6 personlige beretninger giver indsigt i konkrete livserfaringer: Valg, der er truffet, støtte, der er givet, kræfter, der er brugt, dæmoner, der er overvundet. Dette kan sindslidende og pårørende spejle sig i, og finde inspiration i forhold til at finde den vej de selv skal gå.

Bogen henvender sig også til professionelle, og studerende, der ønsker at udvide deres kendskab til, og forståelse af recoveryprocesser.

Og hvorfor skriver jeg så denne bog om at komme sig fra bipolar lidelse?

I 2012 fik min datter diagnosen bipolar affektiv lidelse. Hun fik at vide, at det er kronisk lidelse og, at man kan leve et godt og normalt liv med sygdommen, hvis man er velmedicineret. Problemet var, at det blot var noget hun læste, eller fik fortalt. Hun, og vi som familie, manglede at møde de levende mennesker, der lykkedes med dette. Der boede også en følelse i min datter af uvilje mod at skulle tage medicin, og hun kæmpede for at finde en vej uden. Min datters kamp har også været familiens, og håb har betydet meget. Min mand og jeg har bakket vores datter op i at gå den vej hun har følt for. En del af det, der har fyldt i hende og os, er bekymringer for fremtiden: ville hun kunne tage den uddannelse hun ønskede sig? Ville hun kunne fastholde et socialt liv med kæreste og venner? Ville hun kunne forsørge sig selv? Skulle hun blive ved med at tage medicin?

Vi har søgt efter fortællinger om mennesker, for hvem det er lykkedes at komme igennem de mange forhindringer, så vi kunne få billeder af, hvordan vejen kunne se ud. Ikke fordi, hverken vores datter, eller vi, troede, at vi kunne kopiere det de havde gjort, men fordi vi havde brug for fortællinger, der gav håb, og inspiration.

Vi har savnet beskrivelser af, mennesker, der undgår marginalisering. Mennesker, der er i stand til at indgå i stabile og forpligtende sociale fællesskaber. Mennesker, der lever uafhængigt af offentlig forsørgelse. Vi hørte også om, at der er mennesker, der finder vej til et liv uden medicin, og symptomer. Vi savnede kendskab til disse konkrete mennesker, som rollemodeller og containere for håb.

Det er min erfaring, at sindslidende og deres familier, som os, efterspørger personlige beretninger, de kan spejle sig i. Og som tiden er gået, har vi også oplevet, at der findes mennesker, der kommer sig, og får en psykiaters ord for, at de ikke længere har en bipolar lidelse, hvilket er af interesse, for de, der føler, at diagnosen ikke rammer plet.

Foruden min personlige historie, har jeg et fagligt engagement i stoffet. Jeg er psykoterapeut, og arbejder med recoveryprocesser. Jeg har som kultursociolog og lektor undervist i recovery på pædagoguddannelsen, været konsulent på recoveryprojekter i socialpsykiatrien og arbejdet i sundhedsvæsnet. I alle sammenhænge har jeg oplevet et påtrængende behov for, at recoveryperspektivet styrkes.

Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, Roskilde

Kontakt mig, hvis du vil høre mere:

Tlf.: 30 64 16 12

Email: ​[email protected]

Sted: Trekroner, Roskilde.  I finder flere oplysninger om, hvordan I finder vej her.