For organisationer

I organisationer indgår jeg på en række forskellige måder. Fælles for dem er, at jeg bidrager til, at de involverede får øje på nye handlemuligheder, at organisationer udvikles på måder, der understøtter arbejdet med kerneopgaverne, og at faglighed og samarbejde styrkes. Mit arbejde er primært funderet i den narrative tilgang. 

Supervision - hjælpe til at se tingene oppe, og udefra. Supervision ved Sara Vafai-Blom Psykoterapeut og Parterapeut Roskilde


Når jeg arbejder i organisationer er det f.eks. med processer i relation til:

 • Supervision
 • Konflikthåndtering 
 • Teamudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Opgaveudvikling

Du kan få en idé om mine priser her

Supervision og coaching

Der kan være tale om grupper eller individuelle forløb. f.eks.:​

 • Team supervision i forhold til konkrete sager, hvor der er behov for at I får øje på nye handlemuligheder, eller ønsker hjælp til at løfte blikket fra den altædende hverdag.
 • Individuel supervision i forhold til konflikter, dilemmaer, handlerum, og handlemuligheder.
 • Samtaler med fokus på arbejdsrelateret stress.

Du kan læse en om et ledersupervisonsforløb.

Eller arbejdslivsudvikling, der både kan tage afsæt i en organisatorisk ramme eller ske i form af en privat henvendelse. Temaerne kan f.eks. være:

 • Hvordan kommer du ind på arbejdsmarkedet? 
 • Hvordan kommer du videre i dit arbejdsliv?
 • Hvordan får du dine kompetencer sat i spil i det job du har?
 • Eller hvordan kommer du ud af arbejdslivet?

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 30641612

Procesledelse

Der kan også være tale om, at jeg bidrager i forhold til mere komplekse udviklingsopgaver, som en organisation står overfor:​

 • Jeg sikrer, at de ressourcer og den viden, der er tilstede i organisationen spiller en central rolle. 
 • Jeg hjælper jer med at få skåret store opgaver ud i mindre bider, og få et overblik over, hvilken rækkefølge det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med dem i
 • Jeg hjælper med at sikre sammenhæng og progression i processer.
 • Jeg hjælper jer med at sikre, at processer, beslutninger og resultater forankres i organisationens hverdag og arbejde med kerneopgaven.
 • Jeg hjælper jer med at designe, tilrettelægge og gennemføre temadage og møder.
 • Jeg hjælper ledere med at formulere klare rammer og tydelig retning.
 • Jeg hjælper jer med at arbejde med konflikter, så de forvandles til viden og brændstof for organisationen.

Du er velkommen til at kontakte mig via min kontaktformular

Supervision priser

I forbindelse med opgaver for organisationer, kan priserne varriere afhængigt af det konkrete indhold. Jeg sender gerne et tilbud. 

Her er imidlertid et eksempel på nogle priser:

 • Individuel supervision: 1.500 kr. ex. moms, 90 min.
 • Teamsupervison max 6 deltagere: 1.300 kr. i timen ex. moms

Kontakt mig, hvis du vil høre mere:

Tlf.: 30 64 16 12

Email: ​[email protected]

Sted: Trekroner, Roskilde.  I finder flere oplysninger om, hvordan I finder vej her.