Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

8 ting du skal undgå i kommunikationen med din partner

Der er meget at sige om, hvad der fremmer den gode kommunikation i parforholdet, men foruden de mange “dos” er der altså også nogle “don’ts”. Her finder du 8 ting, som du med forholdsvis stor sandsynlighed kan ødelægge kommunikationen med – men som du omvendt også kan skabe fine forudsætninger for kommunikationen med, ved at undgå.

8 ting du skal undgå i kommunikationen med din partner. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

Det du skal undgå

1.    Undgå at konkludere, vurdere, fortolke og dømme 

Når du konkluderer på din partners vegne, kan du meget nemt komme til at tage fejl, overse noget, blive oplevet unuanceret og definerende. Der er stor sandsynlighed for at din partner vil føle, at han eller hun ikke bliver set og forstået, og din partner vil formentlig få behov for at forklare og forsvare sig. Det kan også være, at din partner trækker sig. Samtalen vil hurtigt blive afsporet. Giv i stedet kontakt, vær nærværende og lyt

2.    Undgå at afbryde

Noget af det, der ofte sker i parforhold er, at vi holder op med at lytte til hinanden, og tror at vi ved, hvad den anden vil sige. Der sker også ofte det, at vi bliver så optaget af det vi selv vil sige, at vi glemmer at lytte. Det kan også være, at du føler dig misforstået, og ønsker at afklare misforståelsen inden din partner taler videre – men hvis du afbryder din partner, er der stor sandsynlighed for, at din partner vil læse det som et signal om, at du ikke er interesseret i det som hun eller han siger – måske ovenikøbet ikke interesseret i hende eller ham i det hele taget. Din partner kan læse dine afbrydelser som arrogance, ligegyldighed eller manglende vilje til at give hende eller ham den fornødne plads. Det er derfor ret vigtigt, at I lader hinanden tale ud.

3.    Undgå at sige: altid og aldrig 

”Altid” og ”aldrig” er specielt vigtige at undgå, når du udtaler dig om noget, der vedrører din partner, og det gælder specielt, når der er noget I er uenige om, eller en konflikt er undervejs. Der er stor sandsynlighed for, at din partner vil opleve, at der er noget du overser, hvis du beskriver hans eller hendes handlinger med ordene ”altid” eller ”aldrig”, og det vil formentlig føre til, at din partner får brug for at forsvare og forklare. Det kan også være, at din partner trækker sig. Din partner vil formentlig føle sig misforstået eller ikke set, og samtalen vil hurtigt blive afsporet.

4.    Undgå sammenligninger

Nogle mennesker benytter ofte sammenligninger i deres kommunikation. Hensigten er som regel at fremme forståelsen, men ofte har sammenligninger desværre den modsatte effekt. Hvis du i en konfliktsituation sammenligner noget din partner gør eller har gjort med noget som en anden gør eller har gjort, vil din partner formentlig hæfte sig mere ved forskellene end lighederne. Din partner vil med stor sandsynlighed ønske at blive set som sit eget unikke selv af dig, fordi du er en vigtig person. En sammenligning vil ofte føre til, at din partner vil kunne føle sig dårligt spejlet, misforstået eller nuanceret fremstillet, og det vil kunne føre til, at hun eller han trækker sig eller går i gang med at forsvare og forklare. Så bliver samtalen afsporet.

5.    Undgå at tage andre til indtægt for dine synspunkter

Dine synspunkter bliver ikke mere gyldige af at du kan trække andre ind, som mener det samme som dig. Dine synspunkter/følelser/oplevelser er vigtige af den simple grund, at du er partner, og hvis du oplever, at I har et problem, så har I et problem. Det bliver hverken mere eller mindre legitimt af at andre mener det ene eller det andet. Desværre kan det opleves meget sårende, hvis du inddrager andre i jeres uenighed, og det vil med stor sandsynlighed afspore dialogen. Vær opmærksom på, at det er ekstra sårbart at trække jeres eventuelle børn ind som sandhedsvidner.

6.    Undgå at drage konklusioner

Undgå f.eks. at sige: ”Så du mener altså at…….” eller: ”Når du hellere vil være sur end at hygge dig med mig så …..” Hvis du konkluderer på din partners vegne, vil din partner sandsynligvis føle sig misforstået eller ikke set. Du får mere ud af at spørge og lytte.

7.    Undgå lukkede spørgsmål

Undgå lukkedes spørgsmål som f.eks.: ”Så du vil hellere stille din chef tilfreds end at sørge for at komme hjem, og tage dig af din familie?” Stil hellere åbne spørgsmål som f.eks.: ”Hvilke overvejelser indgik mon i din beslutning om at blive længere på arbejdet i dag?”

8.    Undgå lange enetaler

Det kan være, at du har meget at sige. At du gerne vil forklare dig, og beskrive hvad det er du ser, der foregår. Det kan være, at du antager, at det virker oplysende på din partner. At din partner på et tidspunkt vil sige: ”Aha! Tak. Nu forstår jeg endelige.” Det er usandsynligt. Det er mere sandsynligt, at din partner får svært ved at koncentrere sig, føler sig koblet af, talt ned til eller andet. Bid i stedet dine input over i små bidder så din partner kan koncentrere sig, og giv også din partner mulighed for at komme til orde. Der skal være tale om dialog og ikke monolog. Hvis din partner er længe om at finde ud af, hvad hun eller han ønsker at udtrykke, må du væbne dig med tålmodighed.


Seneste indlæg om parforhold

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12