Udgivelser

“At føle sig som et menneske” Eva Kragh og Sara Vafai-Blom, artikel i Socialpædagogen nr. 5 2012

​”Vestegnen er blevet et sikrere sted” Sara Vafai-Blom og Kim Vorgod, artikel i Dansk Folkehjælp juni 2012

​At føle sig som et menneske” Evaluering af socialpsykiatrien i Høje Taastrups psykologprojekt, 2011. Se rapporten her: https://www.ucviden.dk/da/publications/at-f%C3%B8le-sig-som-et-menneske

​”Dansens kvarter” Sara Vafai-Blom, LEV, Landsforeningens Evnesvages Vels informationsblad, februar 2011

​”To læringsrum og en studerende” Sara Vafai-Blom i “Praktik i Pædagoguddannelsen” Kroghs Forlag 2007

​”Evidens – hævet over enhver tvivl” Sara Vafai-Blom i Social Kritik nr. 104, maj 2004

​”Tænk normalt – og dernæst på handicappet” Sara Vafai-Blom i “Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse”, AKF Forlaget 2003

​”Teenager med handicap” Sara Vafai-Blom, Socialrådgiveren nr. 20, september 1999

​”Ungdom, Udvikling og Handicap”, Else Danø, Kjeld Høgsbro, Birgit Kirkebæk og Sara Vafai-Blom,  Samfundslitteratur 1999

​”Evalueringsforskning. Videnskabelig sejlads i politiske farvande”, Sara Vafai-Blom, Københavns Universitet  1994