Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

Redskaber til kommunikation i parforholdet

Redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

Kommunikation i parforholdet er helt afgørende både for om der ophobes flere og flere uoverensstemmelser, eller om der omvendt sker det, at der skabes et miljø, der i sig selv virker beroligende i forhold til  uoverensstemmelser. I parforhold har vi brug for at have en kommunikation, der skaber tryghed og åbenhed. 

Nedenfor finder du nogle konkrete anvisninger på, hvordan du kan etablere og/eller bidrage til sådan en kommunikation. Samtidig er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at problemerne i et parforhold kan have bygget sig op på en måde, som gør det svært at ændre på uden lidt (mere eller meget) udefrakommende hjælp.

Tal om dine følelser og behov

Når der opstår problemer i parforholdet, har det som regel med følelserne at gøre. Derfor er det hjælpsomt at rette opmærksomheden mod dem, kommunikere om dem, forsøge at rumme dem. Både din partners og dine egne. 

Indtil du har lært det, kan det være ganske svært at skelne mellem hvad du føler, hvad du tænker og hvad du synes. 

Følelser

Følelser er f.eks. oplevelsen af: stolthed, misundelse, jalousi, skadefryd, lykke, frygt, angst, vrede, glæde, bedrøvelse, interesse, overraskelse, afsky og foragt, forlegenhed og skam.

Tanker

Tanker har at gøre med at forsøge at forstå, skabe overblik, skabe klarhed, finde handlemuligheder. De har med analyse at gøre, og kan kredse om begrundelser, årsagssammenhænge, forklaringer og fortolkninger.

Vurderinger

Synsninger er dine værdidomme. Vurderinger har med normer at gøre, og får os som regel til at opdele ting i rigtigt og forkert, godt og skidt, det vi kan lide og det vi ikke kan lide.

Når du kommunikerer om dine følelser, har du fat i et af de mest afgørende elementer i konflikterne i parforholdet, men også i noget der har stor styrke i forhold til at reparere, knytte bånd og skabe tryghed. Hvis du har evnen og modet til at dele dine sårbare følelser med din parter, øger det sandsynligheden for, at han eller hun tør komme frem fra sit skjold eller op fra sin skøttegrav. Det baner vejen for at I kan komme til at dele noget, som er vigtigt for jer begge to. Når det i længere tid har været sådan, at man er holdt op med at dele følelser i et parforhold, opstår der som regel isolation og meget ofte også utryghed og i sidste instans også ofte fjendtlighed.

Behov

For mange mennesker sidder barndommens lærdom godt fast. I barndommen lærer vi ofte, at vi skal skubbe vores behov til side eller undertrykke dem. Det kan være forbundet med afvisninger af forskellig hårdhedsgrad, hvis vi ikke er i stand til det. Børn har brug for tilknytning, og derfor vil det være naturligt for et barn at skubbe sine impulser og behov til side til fordel for færre og mindre voldsomme afvisninger og til fordel for tilknytning.

Det kan også være, at der i opvækstmiljøet ligger nogle mere eller mindre direkte udtalte kulturelle forventninger. Tidligere har det i meget udpræget grad været sådan, at drenge lærte, at de ikke skulle vise sårbarhed, for det gjorde rigtige mænd ikke. Der kan stadig herske den slags normer.

Der kan også være en norm om, at det er godt at være rationel, og begrunde sine handlinger med viden og argumenter, der hviler på viden. En følgevirkning af denne norm, kan være, at der i kulturen ses ned på følelser og argumenter funderet i følelser og fornemmelser. Med til dette hører ofte, at det f.eks. ikke mødes positivt, hvis en begrundelse lyder ”Det er noget jeg har lyst til” eller ”Det er noget jeg føler, at jeg har brug for”.grundregler

Tag udgangspunkt i dig selv

Når du skal kommunikere med din partner, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i dig selv. Bliv på din egen banehalvdel, og fortæl, hvad du føler, evt. også hvad du tænker og hvordan du får lyst til at handle.

Undgå at definere din partner. 

Undlad at fortælle din partner, hvad han eller hun siger, tænker og gør. Det vil ofte blive oplevet som mangelfuldt på den ene eller anden måde, og vil føre til, at din partner måske afbryder dig – i hvert fald har svært ved at høre efter, hvad du siger – og får brug for at forklare og forsvare sig.

Hvis du vil sige noget om din partner, kan det være hjælpsomt at indskyde lidt luft i form af formuleringer som: ”Når jeg hører, at du siger…”, ”når jeg ser, at du …..” eller ”når jeg oplever at…..”

Anerkend din partners følelser og behov

Hvis din partner siger noget om sin egen tilstand eller følelser, er det hjælpsomt, hvis du bruger din empati. Prøv at sætte dig i hans eller hendes sted, og prøv at forstå hvordan det må være at have det sådan som hun eller han beskriver det. Dette gælder også selv om du ikke er indforstået i, hvad det er din partner anser som begrundelsen for, hvorfor han eller hun har det sådan. Giv gerne udtryk for forståelse og medfølelse.

Helt konkret

Hvis du vil forsøge på ovenstående, kan du f.eks. helt konkret gøre følgende:

  • Sig, hvad  du ser, at der sker
  • Sig, hvordan du tolker det
  • Sig, hvad det får dig til at føle
  • Sig evt. også, hvad du får lyst til at gøre

Seneste indlæg om parforhold

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12