Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

Hvorfor er jeg bange for nærhed?

For at kunne være tæt med et andet menneske, er det nødvendigt at man tør være sårbar. Det mærkværdige er, at netop det, at være sårbar sammen med en partner, som betyder meget for én, kan føles nærmest helt uoverkommeligt frygtindgydende. For nogle mennesker kan det føles så uoverkommeligt, at de i stedet vælger at trække sig. Nogle trækker sig i relationen, og andre trækker sig helt ud af relationen. Der kan også være den mulighed, at man bliver i relationen, men sikrer, at den ikke udvikler sig til at blive særligt tæt, eller man skubber måske partneren fra sig.

Bange for nærhed - Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

Parforhold er således et sted, der både kan være det tryggeste og det mest skræmmende.

At turde tro på relationen

Hvis man skal turde være sårbar i en relation med et andet menneske, der betyder meget for en, er det nødvendigt, at man tør satse. At man tør tro på relationen – også selv om der er risiko for, at man bliver såret. Det kan være ganske svært, og afhænger af hvilke forudsætninger man har. Noget der kan være afgørende er, hvilke erfaringer man har med sig fra sin opvækst og sit liv. Han man oplevet mange eller alvorlige svigt, kan det give sig udslag i, hvor meget man tør vove, når man står overfor en vigtig relation. Det kan også være, at man egentlig ikke har oplevet svigt, men er blevet fortalt, at man ikke skal sætte sin lid til andre mennesker. Hvis dette budskab gentages tilstrækkelig meget og ofte, trænger det ind, og påvirker.

At turde tro på sig selv

Ud over at turde tro på relationen, skal man også turde tro på sig selv, eller rettere på, at man vil kunne klare det, hvis det skulle vise sig, at man bliver såret. Hvis man har erfaringer af at kunne klare vanskelige følelsesmæssige situationer i sit liv, og i sin opvækst er blevet bakket op i en tiltro til, at det kan man rent faktisk, er det meget lettere at turde vove, end hvis man har fået at vide, og måske har erfaringer, der har bekræftet, at man har svært ved at klare følelsesmæssigt udfordrende situationer i livet.

At turde tro på sin omverden

Endnu en faktor, der har betydning for om man tør vise sig sårbar, er om man har en indre følelse af, at verden grundlæggende er et godt sted, hvor man vil kunne hente hjælp og støtte, hvis man har brug for det. Eller om man grundlæggende oplever verden som truende, føler at man må kæmpe for accept og måske føler, at man står meget alene.

Der er således masser af gode grunde til, at det kan være en meget stor udfordring at turde vise sig sårbar og lade andre komme tæt på. De gode grunde har som nævnt med erfaringer at gøre, og meget ofte stammer de helt tilbage til vores tidlige omsorgsrelationer. Relationer med de eller den vigtige omsorgsperson i vores tidlige opvækst. Hvis nærhed er svært, kan der måske være hjælp at hente i at læse om tilknytningsmønstre også.

Det er forskelligt, hvor meget sårbarhed vi mennesker tør vise, og det er forskelligt, hvor meget tiltro vi har til, at vi vil kunne klare det, selv hvis den vi vover nærhed med, skulle vise sig at ville noget andet.

Nærhed og parforhold

Hvis et parforhold skal være trygt og stabilt, er det nødvendigt, at partnerne tør vove nærhed. Det er ikke nødvendigt, at man åbner alle porte på fuldt gab fra starten, men man må vove sig frem, og opleve at den anden også gør det. Opleve, at det føles trygt at vove sig frem, at man bliver mødt med varme og åbenhed, der hjælper til, at man vover sig endnu længere frem. På denne måde er der tale om et samarbejde, når nærhed og åbenhed skal etableres i et parforhold. Det kræver af noget af begge parter: At man vover, og at man selv er imødekommende, lydhør og opmærksom.

Vores erfaringer med tryghed/utryghed; lydhørhed/selvoptagethed; åbenhed/lukkethed; tillid/mistillid er vigtige dele af de forudsætninger vi træder ind i relationen med. Et trygt parforhold kan i overraskende grad hele tilknytningssår fra den tidlige barndom, og betyde at der sker omprogrameringer af de tilknytningsmønstre vi har med os. Nogle gange kan parterapi være hjælpsomt i etableringen af den nødvendige tryghed, og nogle gange kan individuel terapi være en hjælp til overhovedet at begynde at være parat til at tage de nødvendige skridt ind i nærhed.

Jeg tilbyder et særligt Tilknytningsforløb, hvor vi arbejder med at heale utrygge tilknytningsmønstre og tilknytningssår. Du kan læse mere om forløbet, og tilmelde dig her.

Du kan også læse om 7 skridt du selv kan tage for at turde være i nærhed og intimitet.


Seneste indlæg om parforhold

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12