Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

Jalousi

Jalousi er en frygtelig og frygtindgydende følgesvend at få ind i sit liv. Jalousi river og flår i sindet og hele kroppen som en besættelse. Jalousi tillader ikke flugt eller hvile, sniger sig ind på én i situationer, hvor man mindst venter det. For mange føles det oven i købet ydmygende at være ramt af jalousi.

Men hvad er jalousi egentlig? Hvorfor bliver man ramt af jalousi, og hvordan kan man vriste sig fri af jalousiens greb?

Jalousi - Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

Hvorfor bliver man ramt af jalousi?

Der er ikke én grund til at man bliver ramt af jalousi, men der er ingen tvivl om, at risikoen er større, jo mere usikker man er på sig selv. Og, hvad vil det så egentlig sige at være usikker på sig selv? Det vil sige, at man ikke er i stand til – uafhængigt af andre – at bevare kontakten til en indre følelse af værdi. Det kan for eksempel vise sig ved, at man i høj grad er afhængig af at blive spejlet positivt af andre, for at føle sig tilpas. Man har brug for at få sit værd og sin identitet bekræftet gennem omverdenen. Når det sker, føler man sig forsikret om, at man har værdi, elsket og respekteret. Det er selvsagt sårbart, når man er afhængig af andre for at føle sig tryg, rolig og balanceret, og hvis der sker noget i relationen til partneren, som man opfatter som en tilsidesættelse til fordel for en anden, skaber det stor indre uro – ofte i form af jalousi. Selve trygheden i tilværelsen rystes i sin grundvold, ens verdensbillede bringes i uorden og man risikerer at miste fodfæstet i tilværelsen.

Jalousi aktualiserer alle former for mindreværdskomplekser. Når også mennesker, der generelt oplever sig selv om selvsikre også bliver ramt af jalousi, handler det om, at deres selvsikkerhed formentlig er lokal – det vil sige knyttet til bestemte kontekster. Man kan for eksempel føle selvtillid som fagperson og på arbejdet, men som partner i højere grad føle sig lille og utilstrækkelig. Det kan også være, at man føler sig forholdsvis selvsikker i sociale sammenhænge, og føler sig værdsat af venner og familie, men rent fagligt og professionelt føle tvivl og usikkerhed. Det kan være, at man føler tvivl om, hvorvidt man er attraktiv eller om man er seksuelt tilstrækkelig. Det betyder, at man – selv om man føler sig værdsat og selvsikker i nogle sammenhænge – kan føle sig meget udsat og sårbar i andre.

Hvad er jalousi?

Jalousi er ikke bare én ting. Der ligger mange forskelige følelser nede under. Jalousi kan for eksempel være forbundet med misundelse, utilstrækkelighed, selvmedlidenhed, sorg, vrede, usikkerhed, magtesløshed eller frygt. Jalousi handler også om følelser som selvforagt, forladthed, underskud og meningsløshed.

Sigmund Freud beskrev jalousiens vigtigste ingredienser som værende en blanding af sorg og smerte forårsaget af angsten for at miste et kærlighedsobjekt – men også smerten fra de sår i vores selvfølelse, vi har med fra vores opvækst. Langt senere har vi fået det, der kaldes tilknytningsteorien, som nøje beskriver de forskellige tilknytningsmønstre og tilknytningserfaringer vi har med os fra vores opvækst, og som i større eller mindre omfang gør os sårbare overfor eller beskytter os mod at blive ramt af jalousi.

Sammenligning og jalousi

Sammenligning er som regel en central og meget smertefuld del af jalousien. Der, hvor man føler sig usikker på sig selv, vil man ofte bevæge sig ind i sammenligning, der uværgeligt falder ud til andres fordel. Der opstår frygt for at miste den elskede, som hidtil har været en væsentlig kilde til ens følelse af ro og sikkerhed. Når der opstår jalousi, kan man vælge at forsøge at flygte fra følelsen, eller kontrollere partneren, men man kan også vælge at se det som en indikator på, at der er områder, hvor man har brug for at blive mere selvbærende.

Sammen med jalousi følger ofte misundelse. Mange blander disse to emotionelle tilstande sammen, men jalousi og misundelse er faktisk ikke det samme. Du kan læse om forskellen på jalousi og misundelse her.

Min kærestes fortid gør mig jaloux

Følelser er ikke logiske, og selv om man måske selv har haft andre partnere, kan man havne i en situation, hvor man bliver jaloux på sin partners tidligere partnere. Hvis partneren for eksempel har været i en forhold, og fået børn med en anden, kan man komme til at drage konklusioner om at være udenfor noget helt særligt, som partneren har haft med sin X – forælderen til vedkommendes børn. Man kan blive hærget af følelsen af, at det er umuligt at få nogen andel i de værdifulde, langvarige oplevelser, som partneren havde med den anden. Man udvikler måske en mistanke om at partneren går og længes tilbage til det liv, der var engang med den anden, at man selv kun er en slags erstatning. Det er voldsomme og vanskelige tilstande at komme i. Man får frygtsomme tanker, der skaber frygtsomme emotioner, som så igen skaber flere frygtsomme tanker og så videre.

De sociale medier kan fodre jalousi. Måske begynder man at holde øje med, hvad ens partner reagerer positivt på fra andre, eller billeder fra andre eller fortiden, fører til mistænksomhed, frygt og måske vrede.

Hvad kan jeg gøre ved min jalousi?

Jalousi kan forpeste dit liv og dit parforhold. Hvis du giver jalousien frit løb, kan det ødelægge dit parforhold til stor sorg for jer begge. Hvis du er ramt af jalousi, og ikke ønsker at være kontrolleret og tyranniseret af den, er der derfor en vigtig beslutning, der skal træffes: Du skal beslutte, at du vil bruge jalousien som en kilde til udvikling, til at blive klogere på dig selv og dit parforhold, og i bedste fald gøre dig fri af den. Du skal beslutte dig for, at du have fokus på at opbygge tillid i dit parforhold.

Tillid i parforholdet

At opbygge tillid er noget helt andet end at forsøge at kontrollere din partner, lave regler og aftaler. At opbygge tillid handler om at dyrke åbenhed, ærlighed og gennemsigtighed. Det handler om medfølelse, omsorg, om at tale, spørge og lytte.

Du får brug for at lære at rumme de emotioner, som kan blive udløst i dig, når din partner fortæller dig noget om sig selv. Det vil sige, at du skal blive god til at bevare roen, eller til at berolige dig selv. Det kræver lidt træning, og måske får du brug for hjælp fra en professionel, men det kan lade sig gøre. Du får også brug for at begynde at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de konklusioner du drager omkring din partner. Jalousi kan næres af, at du drager konklusioner på baggrund af din partners handlinger. Hvis dit syn er sløret af frygt for at miste, ser du ikke klart, og måske begynder du at se spøgelser, der bekræfter dine værste anelser. Du er måske mistænksom og begynder at læse forskellige ting ud af det der sker, som du ikke får talt med din partner om, men som lagrer sig i dig som overbevisninger, og som gør dig sårbar overfor de næste ting, der sker, som du så tolker ind i den virkelighed du er igang med at skabe. Derfor giver det mening at få talt med din partner om, hvad du ser, og hvordan du tolker det, hvad det gør ved dig. Måske er der noget du har misforstået.

Tag en timeout i samtalen

Det kan være en hjælp at aftale med din partner, at I kan tage en timeout, når I taler om svære ting, og en af jer kan mærke, at det begynder at blive for svært at rumme sine egne følelser. Før I går fra hinanden, skal I aftale, hvornår I tales ved igen. Måske er du stadig ikke klar, når den tid kommer, men så aftaler I blot et nyt tidspunkt. Ærlighed og gennemsigtighed skaber tryghed i parforholdet.

Øv dig i at komme med en ærlig udmelding uden anklager, som beskriver, hvordan du har det, og hvilke følelser du har.

Din glæde er min glæde

I et trygt parforhold er det muligt for den ene partner at glæde sig over den anden partners glæde. Det kan selvsagt være svært at forvandle sin jalousi til glæde, men det er faktisk noget, du kan have fokus på. Der er måske forskel på, hvad du tænker og, hvad du føler. Der kan være ét niveau i det, der udmærket ved, at din partner elsker dig og vil dig – samtidig med, at et andet niveau taler til dig fra et frygtsomt og mistroisk sted, der har rødder i sin manglende selvfølelse og/eller i tidligere oplevelser i dit liv af at blive svigtet. Hvis en mere bevidst og reflekteret del af dit sind fortæller dig, at jalousien er grundløs, kan du tale med dig selv om, hvad det er, der glæder din partner, og hvilken plads det har i hans eller hendes liv. For at det ikke skal blive en overfladisk pseudo-tilstand, er det nødvendigt samtidig at arbejde fokuseret på at forbedre trygheden i parforholdet.

Jalousie som sindets underholdning

Du kan undersøge om jalousien – i en eller anden absurd forstand – fungerer som underholdning i dit sind. Om du bruger jalousien til at beskæftige dine tanker med måske, fordi du ellers risikerer at mærke meningsløshed, eller fordi der er ting i dit liv, som du ikke orker at forholde dig til.

Selvfølelse og selvkærlighed

Du kan ikke trylle dig selv ung, tynd, muskuløs eller rig, men du kan arbejde med din kapacitet til at kunne bære dig selv og din indre kontakt til, at du er værdifuld simpelthen fordi du er. Din kapacitet til at kunne bevare din tillid til, at du er elskelig, at du nok skal klare det, at verden er et godt sted, at der er gode mennesker i verden, der vil hjælpe dig. Alt dette beskytter dig mod jalousi, og viser dig en vej ud af jalousiens helvede.

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12Seneste indlæg om parforhold

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12