Forord af Knud Kristensen, SIND

Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig” har fået en afgørende opbakning. Knud Kristensen har læst manuskriptet og skrevet et fantastisk forord.

Se billede af Knud Kristensen SIND
Knud Kristensen, fmd. SIND. Risskov. Foto: Niels Åge Skovbo

Knud Kristensens helhjertede opbakning til bogen betyder, at den nu får mulighed for at nå ud til endnu flere af de mennesker, der har brug for den, og det er jeg så glad for.

Selv om bogen først udkommer i slutningen af oktober, får du mulighed for at læse det her:

Forord

Af Knud Kristensen, Landsformand SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

Denne bog giver håb og inspiration.

For de fleste er det at få stillet en psykiatrisk diagnose og komme i behandling en voldsom omvæltning. Fælles for alle er, at såvel den der rammes af sygdom som resten af familien står overfor store livsspørgsmål, som fx hvad er dette for noget, hvad kommer det til at betyde for mig/min familie, og hvad kan/skal jeg/vi stille op?

Mange beskriver, at de rammes af håbløshed. Mange har fået den opfattelse, at sindslidelser er uhelbredelige kroniske sygdomme – ofte med dødelig udgang.

Det er desværre også sandt for nogle. Men for de fleste er sandheden, at man kan komme sig. Måske ikke blive fuldstændig rask og fri for symptomer, men man kan i de fleste tilfælde få det bedre. At komme sig kaldes også recovery.

Når man arbejder med recovery – hvad enten det er ens egen recoveryproces, eller man som professionel eller pårørende understøtter andres recoveryproces – er det vigtigt, at man ikke forfalder til at tro, at der er én vej eller én metode, og heldigvis er dette ikke en selvhjælpsbog, der prøver at fortælle os, hvordan vi skal gøre. Der er tale om livsbekræftende historier, der både giver håb og inspiration til ens egen proces – ens egen rejse.

Håbet er helt afgørende. Håb helbreder ikke, men håb er en forudsætning for, at den personlige rejse får et godt forløb. En vigtig kilde til håb er andres personlige historie. 

Der er skrevet mange personlige beretninger, men denne bogs styrke er, at Sara har sammenstillet seks beretninger, der supplerer hinanden og tilsammen viser, at recovery f.eks. ikke handler om, hvorvidt man er for eller imod medicin, eller hvordan man har det med sin diagnose. 

Tilsammen bekræfter historierne, at recovery er en personlig proces, og såvel vejen som resultaterne er forskellige. For mig har det været både inspirerende og opløftende at læse de seks historier. 

Bogens teorikapitel fungerer som en fin referenceramme, som dokumenterer seriøsiteten bag recovery-tankegangen, og at det rent faktisk er muligt at komme sig.

I SIND er vi tilhængere af, at alle professionelle skal høre på mindst én patient og et par pårørende, men de bør også læse denne bog. På den måde får de livshistorierne med de berørtes egne ord. Bogen kan også give professionelle lejlighed til at møde nogle af dem, der er kommet sig, og som de jo ikke ser på hospitalerne. 

Der er to farer, når man laver en bog med positive livshistorier:

Den ene er, at man forfalder til at tro, at de der ikke kommer sig (eller kun kommer sig lidt) bare skal tage sig sammen. Den anden er, at man tror, at alle kommer sig og får et godt liv.

Begge dele er forkerte, og det slår bogens forfatter fast i forordet.

Historierne i bogen handler alle om mennesker, der har fået stillet diagnosen bipolar affektiv sindslidelse, men bogen vil også med fordel kunne læses af mennesker med andre diagnoser, deres pårørende og professionelle.

Tak til Sara for at have indsamlet og bearbejdet disse historier – og ikke mindst for at have gjort dem tilgængelige for andre i en lettilgængelig form. Jeg er sikker på, at de kan være med til at give håb til andre, der enten selv er ramt af en psykisk lidelse eller er pårørende.