Endnu flere redskaber til kommunikation. Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom

God kommunikation i parforholdet

Har I svært ved at kommunikere? Her er en guide til hvordan I får det til at fungere.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Spring til indhold

Er bipolar sindslidelse kronisk?

Svaret er nej og ja, og det afhænger af, hvem man spørger, og hvad man mener med rask.

Sundhedsstyrelsen kalder lidelsen kronisk, og mange taler om, at den er “tilbagevendende eller vedvarende”, hvilket på forskellige måder siger, at det er et fænomen, man skal følges med hele livet.

Kan man blive rask fra bipolar lidelse?
"Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig" af Sara Vafai-Blom

”Bipolar affektiv sindslidelse er en kronisk sygdom” ”Rationel farmakoterapi  nr 2 2011”, Af Per Vestergaard, Sundhedsstyrelsen.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2011/rationel-farmakoterapi-2-2011/behandling-af-bipolar-affektiv-sindslidelse

Speciallæge i psykiatri Rikke Engell siger: “Det er et faktum, at nogle patienter kommer sig fra bipolar affektiv sindslidelse.” “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.”, af Sara Vafai-Blom. Rikke Engell er overlæge på Ambulatorium for Affektive Lidelser i Psykiatrisk center København. Hun er altså specialist på området, og arbejder med det hver dag. Måske vil den uoverensstemmelse, der her kommer til udtryk mellem specialisters sandheder kunne føre til, at der kommer en mere nuanceret beskrivelse af hvad bipolar affektiv sindslidelse er fra Sundhedsstyrelsen.

Jeg har selv mødt adskillige mennesker, der har fået diagnosen bipolar affektiv sindslidelse, og siden er blevet erklæret klinisk raske. Jeg har blandt andet mødt disse mennesker i forbindelse med forarbejdet til min bog “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.”

Se her en udsendelse om en ung kvinde, der fik diagnosen strøget:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/ung-kvinde-sagde-efter-fire-aar-farvel-til-kronisk-diagnose

Når man spørger om man kan blive rask, når man har en bipolar lidelse, skal vi også se på, at det ”at blive rask” kan forstås på mange forskellige måder, og for den, der kæmper med lidelsen, eller en pårørende, kan dette være nok så interessant. I stedet for at tale om at blive rask, kan det give mening at tale om ”at komme sig”, eller om ”recovery”.

Recovery?

“Recovery”, eller på dansk: “At komme sig” er både en proces, og et mål. Hvis vi skal tale om, at der er mennesker, der er kommet sig fra en bipolar lidelse, har vi brug for at dele det op i flere kategorier:

  • At man har fået etableret et liv, hvor man oplever at kunne have den hverdag man ønsker sig, og som giver mening for en selv
  • At man ikke oplever symptomer på lidelsen

Dette er et recovery perspektiv, og i dette perspektiv er det vigtige, hvordan den enkelte oplever det. Hvis den enkelte oplever at være kommet sig, så er vedkommende kommet sig. Hertil kan føjes endnu en parameter, nemlig hvis en psykiater også mener, at vedkommende er kommet sig:

  • At en psykiater ikke længere finder klinisk belæg for diagnosen

I bogen ”Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig” kan man læse livsfortællinger fra mennesker indenfor alle tre kategorier.

Par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, Roskilde

Kontakt mig, hvis du vil høre mere:

Tlf.: 30 64 16 12

Email: ​[email protected]

Sted: Trekroner, Roskilde.  I finder flere oplysninger om, hvordan I finder vej her.

Parterapeut og psykoterapeut Sara Vafai-Blom. Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 30641612 eller mail
Sara Vafai-Blom

Om forfatteren
Jeg har skrevet bogen “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.”

Jeg er psykoterapeut og kultursociolog.

I 2012 fik min datter diagnosen bipolar affektiv sindslidelse. Hun bor i dag sammen med sin kæreste og deres datter. Hun er uddannet sygeplejerske, og yogalærer, er på barselsorlov og lever uden medicin.

Øvrige udgivelser

Tlf: 30 64 16 12

Parterapeut og psykoterapeut Sara Vafai-Blom. Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 30641612 eller mail
Sara Vafai-Blom

Om forfatteren
Jeg har skrevet bogen “Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig.”

Jeg er psykoterapeut og kultursociolog.

I 2012 fik min datter diagnosen bipolar affektiv sindslidelse. Hun bor i dag sammen med sin kæreste og deres datter. Hun er uddannet sygeplejerske, og yogalærer, er på barselsorlov og lever uden medicin.

Øvrige udgivelser

Tlf: 30 64 16 12