Spring til indhold

Pårørende gruppe

 • Er du pårørende til et menneske der kæmper med at finde vej i tilværelsen og måske har psykiske problemer?
 • Føler du ofte bekymring eller ængstelse på din pårørendes vegne?
 • Føler du skyld og måske skam i relation til din pårørende?
 • Føler du at du er på mere eller mindre hele tiden?
 • Føler du til tider tabubelagte følelser i relation til din pårørende?
 • Føler du at du kæmper for din pårørende?
 • Føler du at din relation til din pårørende er belastet?

Så kan pårørende gruppen formentlig være noget for dig.

I pårørende gruppen får du mulighed for at dele dine problemer, dine bekymringer, og dine følelser. Du er du blandt ligestillede, der – selv om hver eneste menneskes situation er helt enestående – står i situationer, der ligner din, og du vil føle dig mindre alene. Det giver dig lettelse, styrke og mod til at klare det, som er netop din situation. I pårørendegruppen vil du også få hjælp og redskaber til at klare opgaven som pårørende og til bedre at kunne hjælpe din kære.

Hvad foregår der i pårørende gruppen?

I pårørende gruppen starter vi hver gang med en beroligende åndedrætsøvelse. Så er der en runde, hvor hver enkelt deltager deler det som fylder netop nu. Nogle gange vælger vi et tema ud fra det, der har været oppe i runden, andre gange holder jeg et oplæg om et tema, som vi derefter arbejder videre med.

Er pårørende gruppen noget for mig?

 • Mange føler at overskuddet mangler til at deltage i en pårørende gruppe. Det er vigtigt både for dig – som pårørende – og for din kære, at du finder tid til at tage dig af dig selv. Du skal formentlig holde længe endnu i opgaven.
 • Mange føler også at deres specifikke situation er særlig, at det er svært at se sig selv i en gruppe omkring den. Det er min erfaring, at der er belastninger og problemer, der går igen hos pårørende, og det er givende både at dele det, der er genkendeligt og forskellene.
 • Nogle føler at deres situation er for lidt at komme med. Det er desværre udbredt, at man som pårørende undervurderer sin situation.
 • Nogle føler, at deres deres situation er for voldsom at belemre andre mennesker med. Det er desværre udbredt, at man som pårørende tager fejl af, hvad andre mennesker kan klare at rumme, når rammerne er i orden – og det er jo min opgave at sørge for, at de er det.

Hvis du er i tvivl om pårørendegruppen er noget for dig, er du velkommen til at kontakte mig for en individuel og afklarende samtale af en halv times varighed, hvor vi kan tale om din situation; hvilke temaer der fylder for dig; dine spørgsmål og eventuelle betænkeligheder ved at gå ind i gruppen. Herefter vil jeg fortælle dig hvad jeg tænker om, hvordan det vil kunne fungere for dig i pårørende gruppen, hvorefter du kan tage endelig stilling. Den afklarende samtale er gratis.

Gruppernes regler

 • Vi passer på hinanden
 • Der er tavshedspligt om det, der bliver sagt i gruppen
 • Du skal melde afbud senest samme dag inden kl. 8, hvis du ikke kan deltage
 • Udenfor gruppens møder taler man ikke om de ting, som den enkelte har delt, medmindre vedkommende selv tager initiativ til det

Praktisk

Hvem kan deltage i pårørende gruppen?

Gruppen er åben for alle voksne. Der kommer til at være mellem 5 og 8 deltagere gruppen. 

Hvornår foregår pårørende gruppen?

Gruppen mødes 5 onsdage fra kl. 18-20.30 en gang om måneden på følgende datoer:

Onsdag den 1.3.; den 29.3.; den 26.4.; den 24.5. og den 21.6.

Hvor mødes pårørende gruppen?

Gruppen mødes hos mig på Isafjordvej 16, Roskilde.

Hvad er prisen?

Når du tilmelder dig, er det til hele forløbet, og den samlede pris for pårørende gruppen er 3.200 kr. som du kan betale i to rater. Den første rate betales senest den 20.2.23, og den anden rate senest den 19.4.23. Hvis du betaler det samlede beløb ved start, er prisen 2.900 kr.

Hvordan tilmelder jeg mig?

For at tilmelde dig skal du gøre to ting. Du skal tilmelde dig ved at sende mig en besked, og du skal indbetale enten 2.900 kr. eller 1.600 kr. senest den 20.2.23. 

Du kan betale via mobilpay på nr: 306649 eller via bankoverførsel til reg.nr. 8411 konto 4189919. 

Når du indbetaler, skal du skrive dit navn, og ”Pårørende gruppe”.

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12