Kan man blive rask, når man har en bipolar lidelse?

Svaret er nej og ja, og det afhænger af, hvem man spørger, og hvad man mener med rask.

Klinisk beskrives bipolar affektiv sindslidelse som tilbagevendende, kronisk eller vedvarende, hvilket på forskellige måder siger, at det er et fænomen man skal følges med hele livet. Ifølge denne forståelse vil man sige – Nej, man kan ikke blive rask, hvis man har en bipolar lidelse.

Kan man blive rask fra bipolar lidelse?
"Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig" af Sara Vafai-Blom

I Sundhedsstyrelsens publikationer kaldes lidelsen kronisk:

Bipolar affektiv sindslidelse er en kronisk sygdom”

Rationel farmakoterapi  nr 2 2011”, Af Per Vestergaard, Sundhedsstyrelsen.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2011/rationel-farmakoterapi-2-2011/behandling-af-bipolar-affektiv-sindslidelse

Der findes imidlertid eksempler på mennesker, der har fået diagnosen bipolar affektiv sindslidelse, og siden har fået den fjernet igen. Jeg har i mine interview hørt om dette flere gange, og mine informanter har fortalt mig om forskellige begrundelser som psykiateren har givet som f.eks. ”Du er vokset fra sygdommen” eller ”Der var ikke belæg for at stille diagnosen.”

Se her en udsendelse om en ung kvinde, der fik diagnosen strøget:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/ung-kvinde-sagde-efter-fire-aar-farvel-til-kronisk-diagnose

Når man spørger om man kan blive rask, når man har en bipolar lidelse, skal vi også se på, at det ”at blive rask” kan forstås på mange forskellige måder, og for den, der kæmper med lidelsen, eller en pårørende, kan dette være nok så interessant. I stedet for at tale om at blive rask, kan det give mening at tale om ”at komme sig”, eller om ”recovery”.

Hvad er recovery?

Hvad er recovery, eller på dansk: “At komme sig”? At komme sig er både en proces, og et mål. Hvis vi skal tale om, at der er mennesker, der er kommet sig fra en bipolar lidelse, har vi brug for at dele det op i flere kategorier:

  • At man har fået etableret et liv, hvor man oplever at kunne have den hverdag man ønsker sig, og som giver mening for en selv
  • At man ikke oplever symptomer på lidelsen

Dette er et recovery perspektiv, og i dette perspektiv er det vigtige, hvordan den enkelte oplever det. Hvis den enkelte oplever at være kommet sig, så er vedkommende kommet sig. Hertil kan føjes endnu en parameter, nemlig hvis en psykiater også mener, at vedkommende er kommet sig:

  • At en psykiater ikke længere finder klinisk belæg for diagnosen

I bogen ”Livet med og efter bipolar lidelse. Fortællinger om at komme sig” kommer man til at kunne læse livsfortællinger fra mennesker indenfor alle tre kategorier.

Jeg arbejder på bogen, og forventer, at den udkommer i slutningen af 2021.

Hvis du vil følge med i, hvordan det skrider frem med bogen, og måske byde ind, når jeg har spørgsmål, og overvejelser, kan du skrive dig op til at modtage et nyhedsbrev her:

Jeg får brug for et panel af interesserede til at spare med, og heppe på mig, når jeg bliver træt, så det håber jeg, at du vil gøre.