Spring til indhold

Gruppeterapi om selvværd

Gruppeterapi Psykoterapeut Sara Vafai-Blom

  • Har du selvværdsproblemer, og måske svært ved at mærke og udtrykke din følelser og behov?
  • Har du selvbebrejdelser og utilstrækkelighedsfølelse?
  • Har du problemer i dine nære relationer?
  • Længsel efter at føle mere ro, glæde og mening i hverdagen og lyst til at lære dig selv bedre at kende?

Så kan du formentlig have glæde af at deltage i gruppeterapi med fokus på selvværd, fordi det – i kraft af gruppens fællesskab – giver en ekstra dimension, som ikke er til stede i individuel terapi.

Du får lejlighed til at arbejde med dine konkrete udfordringer med selvværd, og samtidig får du en masse forærende, fordi du også bliver en del af de andre gruppedeltageres processer. Ved at være en del af en gruppe, får du nye perspektiver på de ting du selv slås med, inspiration til din udviklingsproces og ikke mindst bliver det tydeligt, at du ikke er alene. Det er min erfaring, at dette giver et ekstra løft og får meget skam og selvfordømmelse til at løsne.

Ved at deltage i gruppeterapi, får du mulighed for – i trygge rammer – at blive mere tryg ved at være sammen med andre mennesker i sociale sammenhænge.

Idet gruppeterapien består af jævnlige møder over en længere periode, får du en solid kontinuitet i din udvikling. De fleste oplever, at deres selvudviklingsproces forstærkes, når de deltager i en gruppe.

Hvordan foregår gruppeterapien om selvværd?

Arbejdet i gruppen foregår sådan, at vi den første gang starter med en præsentationsrunde. Dernæst laver vi en åndedrætsøvelse, der hjælper til ro og nærvær. Denne øvelse laver vi i starten hver af de efterfølgende gange. Så har vi en runde, hvor hver deltager har ordet, og udtrykker sig om, hvad der fylder lige nu. Nogle gange vælger vi et tema ud fra det, der har været oppe i runden, andre gange holder jeg et oplæg om et tema, som vi derefter arbejder videre med.

I gruppen skaber vi et trygt rum, hvor du får mulighed for – sammen med mig – at arbejde med det, der fylder mest for dig, og støtte til din personlige udvikling fra de processer de andre i gruppen er i.

Er gruppeterapi noget for mig?

Mange er ængstelig for at melde sig til et gruppeforløb. Hvis du er i tvivl om gruppeterapi er noget for dig, er du velkommen til at kontakte mig for en individuel og afklarende samtale af en halv times varighed, hvor vi kan tale lidt om, hvad du evt. har lyst til at arbejde med; dine spørgsmål og eventuelle betænkeligheder ved at gå ind i en gruppe. Herefter vil jeg fortælle dig hvad jeg tænker om, hvordan det vil kunne fungere for dig i en gruppe, hvor efter du kan tage endelig stilling. Den afklarende samtale er gratis.

Gruppernes regler

  • Alle deltagere møder hinanden venligt og med respekt
  • Deltagerne giver ikke hinanden råd og vejledning, men alle er velkomne til at dele egne erfaringer
  • Der er tavshedspligt om det, der bliver sagt i grupperne
  • Du skal melde afbud senest samme dag inden kl. 8, hvis du ikke kan deltage
  • Udenfor gruppernes arbejde taler man ikke om de ting, som den enkelte har delt, medmindre vedkommende selv tager initiativ til det

Praktisk

Hvem kan deltage i gruppen?

Gruppen er åben for alle voksne. Der kommer til at være mellem 5 og 8 deltagere gruppen. 

Hvornår foregår gruppeterapien?

Gruppen mødes 5 onsdage fra kl. 18-20.30 en gang om måneden på følgende datoer:

Onsdag den 15.2.; den 15.3.; den 12.4.; den 10.5.; den 7.6.

Hvor mødes gruppen?

Gruppen mødes hos mig på Isafjordvej 16, Roskilde.

Hvad er prisen?

Når du tilmelder dig, er det til hele forløbet, og den samlede pris for gruppeterapien er er 3.180kr. som du kan betale i to rater. Den første rate betales senest den 1.2.23, og den anden rate senest den 1.4.23. Hvis du betaler det samlede beløb ved start, er prisen 2.900 kr.

Hvordan tilmelder jeg mig?

For at tilmelde dig skal du gøre to ting. Du skal tilmelde dig ved at sende mig en besked, og du skal indbetale enten 2.900 kr. eller 1.590 kr. senest den 1.2.23. 

Du kan betale via mobilpay på nr: 306649 eller via bankoverførsel til reg.nr. 8411 konto 4189919. 

Når du indbetaler, skal du skrive dit navn, og ”Gruppeterapi”.

Se billede af par- og psykoterapeut Sara Vafai-Blom, roskilde

Sara Vafai-Blom

Psykoterapeut og parterapeut
Jeg har beskæftiget mig med psykoterapi, parterapi og selvudvikling siden 1993.

Tlf: 30 64 16 12